3 października 2023 r. miało miejsce ważne wydarzenie we Franciszkańskiej Fraternii Effatha. Było to nabożeństwo Tau, na którym mieliśmy możliwość wyrażenia swojego zaangażowania w życie tej wspólnoty i pragnienia uczestnictwa w jej wielorakich działaniach.

Samo słowo „tau” oznacza krzyż, który jest znakiem przynależności do Chrystusa, powierzenia – w przypadku naszej wspólnoty – swojego życia Bogu na wzór św. Franciszka. Znak ten przyjął i nosił na sobie św. Franciszek w trakcie trwania Soboru Laterańskiego IV. Tau – to ostatnia litera alfabetu hebrajskiego, której kształt przypominał krzyż Jezusa przed zawieszeniem na nim tabliczki Piłata. Św. Bonawentura, podkreślał szczególne przywiązanie św. Franciszka do tego znaku, któremu ten święty oddawał cześć.

Na początku nabożeństwa – Lidia, nowy lider wspólnoty, przypomniała historię Fraternii i jej najistotniejsze priorytety. Jej założycielem był franciszkanin, o. Piotr Dąbek, który już wówczas, kiedy wspólnota zaczęła powstawać, podkreślał rolę modlitwy uwielbienia Boga, na wzór postrzegania świata przez św. Franciszka. Częste korzystanie z sakramentów świętych, przede wszystkim z sakramentu Eucharystii i sakramentu pojednania. Ważne jest także zachowanie hierarchii naszych codziennych obowiązków: Bóg, rodzina, praca, wspólnota. Patrzymy na otaczający nas świat oczyma św. Franciszka, akcentując najważniejsze założenia duchowości franciszkańskiej: chrystocentryzm, uczuciowe przeżywanie miłości Boga (ogarnięcie również swoją miłością i zachwytem całego stworzonego świata), wierność nauce Kościoła, doskonalenie samego siebie, poprzez własną pracę nad zharmonizowaniem swojego ciała i ducha. Słowo Boże, które zostało dedykowane wspólnocie jako jej duchowy drogowskaz to: Psalm 15 (dla kobiet), Psalm 110 (dla mężczyzn), Mi (Księga Micheasza) 7, 1-17 (dla duszpasterza i lidera wspólnoty). Wszystkie te założenia są nadal realizowane we wspólnocie.

Lidia powiedziała też bardzo ważne słowa, oddające charyzmat franciszkańskiej fraternii. Każdy z jej członków ma w niej swoje niezastąpione miejsce, każdy jest tak samo ważny i potrzebny. A w trudnych osobistych sprawach, możemy zawsze liczyć na wsparcie i pomoc wspólnoty. Bo fraternia – jak podkreśliła Lidia – to innymi słowy przyjaźń braterska, miejsce wspólnej pracy i duchowego wzrastania.

W drugiej części nabożeństwa Tau – o. Piotr Wojnowski, nowy duszpasterz wspólnoty, uroczyście odczytał deklarację, która była naszym zobowiązaniem do służenia fraternii na zasadzie dobrowolnego wyboru i jednocześnie dającym nam siłę do wytrwania we wspólnocie. O. Piotr głośno odczytał słowa tej deklaracji, a każdy według własnego uznania, mógł je powtórzyć nie tylko na głos, ale również w głębi swojego serca.

Nabożeństwo Tau było dla nas wielkim przeżyciem, uświadomieniem sobie tej prawdy, że Bóg nas kocha i – jak mocno w to wierzymy – pragnie nas kształtować i uczyć życia Ewangelią w tej franciszkańskiej wspólnocie.