W piątek 20 października 2023 r. – uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która rozpoczęła się wieczorem po wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Miała ona formułę Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, wykraczającej poza mury kościoła, która jest nocnym wędrowaniem po stacjach Męki i Śmierci Chrystusa – w ciszy, po wcześniej wybranej trasie. Mimo jej wspólnotowego charakteru i budowaniu wzajemnych więzi, miała ona także wymiar indywidualny, polegający na medytacji przygotowanych rozważań i osobistej rozmowie z Bogiem, która często łączyła się z bólem i zmaganiem fizycznym.


Droga Krzyżowa była odprawiana w konkretnych intencjach: prośba o pokój w Ziemi Świętej i na Ukrainie oraz w swoich własnych.

Jej trasa, na niektórych odcinkach była trudna do przebycia, szliśmy od Franciszkanów do ronda nieopodal parafii Ducha Świętego, następnie ścieżką rowerową w kierunku Wilkanowa. Przed samym Wilkanowem skręciliśmy do lasu i drogami leśnymi dotarliśmy do Góry Wilkanowskiej, a potem zeszliśmy w dół do budującego się basenu w Ochli. Z tego miejsca udaliśmy się na ulicę Botaniczną i przy pobliskim rondzie skręciliśmy w lewo do lasu. Wyszliśmy na Wzgórza Piastowskie, potem przeszliśmy koło rezydencji biskupiej (tam była przedostania stacja Drogi Krzyżowej). Nabożeństwo zakończyliśmy przy Krzyżu Misyjnym, usytuowanym w pobliżu kaplicy franciszkańskiej.

https://maps.app.goo.gl/MqSGrJfMj54K2LiS6

 

Atmosfera panująca na Drodze Krzyżowej była wyjątkowa, w chwilach trudnych, wzajemnie wspomagaliśmy się, można zawsze było liczyć na braterską pomoc. Czuliśmy, że jesteśmy razem, mimo osobistego spotkania z Bogiem w trakcie tej nocnej wędrówki. Świadomi, że ten cały trud ma nadprzyrodzony sens. Trwała ona 3 godziny, przeszliśmy12 km, modliliśmy się przy 15 stacjach Drogi Krzyżowej, uczestniczyło w niej 14 osób. Był to dla nas wszystkich czas szczególny.
Cisza, wewnętrzne skupienie, otaczająca nas noc, kontakt z Bogiem w zupełnie innych warunkach, aniżeli ten, który mamy na co dzień, dostarczał nam nowych przeżyć i duchowych doświadczeń. Osoby, które nie mogły wziąć udziału w tym pokutnym wydarzeniu – towarzyszyły nam modlitwą w zaciszu swoich domów.

Drogę Krzyżową – zaplanowanie jej trasy, rozwieszenie krzyży oznaczających jej kolejne stacje, przygotowanie rozważań pasyjnych – z dużym poświęceniem i zaangażowaniem przygotował Arek i Lidka.

Planujemy kolejną Ekstremalną Drogę Krzyżową 17 listopada, na którą już teraz zapraszamy.