Najnowsze wiadomości

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio

Wszyscy jednak bracia niech głoszą kazania czynami.

św. Franciszek z Asyżu

Być grzesznikiem, to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym – to nasza nadzieja.

Fulton John Sheen