DOBRO Podaj Dalej – ZARADNY FRANEK

to pomysł na wzajemną pomoc. W parafii św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze powstała tablica umożliwiająca dotarcie do siebie ludzi, którzy potrzebują wsparcia i tych, którzy są gotowi pomagać. Celem całej tej akcji jest otwarcie się na drugiego człowieka, na potrzeby kogoś, kto stoi tuż obok. Zachęcamy też wszystkich, aby nie obawiali się poprosić o coś, co jest bardzo potrzebne.

„Effatha, to znaczy: Otwórz się”!  (Mk 7,34b)

Tak wiele dobra możemy ofiarować innym i za pomocą konkretnych czynów możemy pokazać, że wiara, która jest w nas, jest żywa!

Centralnym punktem tablicy Zaradny Franek jest krzyż – symboliczne przedstawienie tego, na którym nasz Pan pokazał jak daleko można posunąć się w miłości do drugiego człowieka.

Krzyż dzieli tablicę na cztery części:
1. „Mogę pomóc w …” w tym miejscu piszemy, w czym konkretnym możemy kogoś wesprzeć np. korepetycje, doradztwo.
2. „Mogę oddać…” tutaj parafianie piszą, co chcieliby oddać np. meble, sprzęt medyczny czy rehabilitacyjny.
3. „Potrzebuję pomocy w…” tutaj można napisać o swojej potrzebie np. robienie zakupów, opiece nad dzieckiem, korepetycjach.
4. „Potrzebuję…” jest to miejsce gdzie wpisujemy konkretne rzeczy, które są nam potrzebne np. meble, wózek.