DOBRO Podaj Dalej – BIBLIA 24/7

Wydarzenie Biblia 24/7, czyli czytanie Pisma Świętego dzień i noc przez 7 dni, było okazją do wsłuchania się w to Boże przesłanie.

Pierwsza edycja odbyła się w naszej parafii w dniach 16 – 22 maja 2021 roku.

Rozpoczęła ją uroczysta Msza św. odprawiana pod przewodnictwem ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego. Po Eucharystii Biskup przeczytał pierwszy fragment Biblii. Całe wydarzenie zakończyło się w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Mszą św. o godzinie 18.00. Przewodniczył jej o. Marian Gołąb prowincjał franciszkanów konwentualnych w Krakowie.

Druga edycja odbyła się w dniach 29 maja – 4 czerwca 2022 roku.

Rozpoczęła ją uroczysta Msza św. odprawiana pod przewodnictwem o. Mariana Gołąba prowincjała franciszkanów konwentualnych w Krakowie. Po Eucharystii Prowincjał przeczytał pierwszy fragment Biblii. Całe wydarzenie zakończyło się w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Mszą św. o godzinie 18.00. Przewodniczył jej ks. Biskup Tadeusz Lityński. Po Eucharystii odbył się uwielbienie.

W drugiej edycji udział wzięło 163 lektorów.

Trzecia edycja odbyła w dniach 21 – 27 maja 2023 roku i zakończona została koncertem i festynem PRZYJDŹ!

Czwarta edycja w maju 2024! Zapraszamy już dziś.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.”

(J 1,1-3)