DOBRO Podaj Dalej – DOBRY PRZEKAZ

Zastanawialiśmy się jak docierać z Dobrą Nowiną do ludzi z innych parafii oraz do tych, którzy są daleko od Boga. A może wyświetlać to na jednym z telebimów umieszczonych w naszym mieście!

Ci co zaufali Panu odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. (Iz 40,31)

Tak wystartowała akcja Dobry Przekaz,  wykorzystująca nowoczesne środki przekazu do ewangelizacji. Nasze spoty można oglądać na ekranie przy skrzyżowaniu ul. Moniuszki i al. Konstytucji 3 maja obok Hotelu „Ruben”. Dzięki tym transmisjom informowaliśmy przechodniów i kierowców o zbliżających się akcjach – na przykład zbiórkach krwi w parafiach. Aktualnie, na specjalnie przygotowanych krótkich spotach, prezentowane są treści, które uznaliśmy za istotne i ważne. Materiał przygotowujemy wspólnie.  Każda z Grup Dzielenia Słowem Fraterni wybiera cytat z Pisma Świętego lub pozytywną myśl, którą chcieliby się podzielić z innymi. Z naszego przesłania przechodnie mogą przeczytać: że Bóg ich kocha, i żeby się nie lękali, bo jest z nimi.

Mamy nadzieję, że te słowa będą dla czytających impulsem do refleksji nad ich relacją z Bogiem i nad obecnością Boga w codzienności.