DOBRO Podaj Dalej – TRANSFUZJA MIŁOŚCI

Transfuzja Miłości to akcja, którą rozpoczęliśmy w czerwcu 2021 roku. Poprzez to działanie chcemy zachęcać ludzi do krwiodawstwa, ale też realnie pomóc w zbieraniu krwi, która jest niezbędna i ratuje innym życie.

KREW jest najcenniejszym darem jaki możemy ofiarować drugiemu czlowiekowi.

Krwi nie można wytworzyć, ale może ją ofiarować drugi człowiek. Wierzymy, że jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do czynienia dobra. Chcemy, aby ono w postaci Słowa Bożego, uczynku miłosierdzia, jakim jest oddanie krwi, a także poświęconego czasu na spotkanie z drugim człowiekiem, docierało jak najdalej i świadczyło o tym, że Bóg jest dobry.

W ramach akcji Transfuzja Miłości, krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze odwiedza zielonogórskie parafie. W tym roku udało nam się zorganizować zbiórki w sześciu z nich. Ochotnicy oddali 35,6 litra krwi.

W nasze działanie włączyła się młodzież z Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze. Ich obecność jest dla nas bardzo budująca i pokazuje, że inicjatywa DOBRO Podaj Dalej ma również sens edukacyjny i wychowawczy. Może w przyszłości ktoś, z tych młodych ludzi wspierających nas, będzie krwiodawcą, albo organizatorem działań na rzecz innych.

Transfuzję Miłości będziemy kontynuować w przyszłym roku.