Fraternia Franciszkańska „Effatha” istnieje od 2011 roku, jest wspólnotą katolicką, działa przy Parafii św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze. Fraternia Franciszkańska organizuje szereg rekolekcji, dni skupienia i kursów, które mają za zadanie pogłębienie więzi z Chrystusem i zdobywanie nowych umiejętności, aby jeszcze lepiej służyć Bogu i bliźniemu.
Od maja 2021 wychodzimy z inicjatywą DOBRO Podaj Dalej. Zapoczątkuje ją akcja ewangelizacyjna „Biblia 24/7”, później będą kolejne akcje. Pragniemy dzielić się dobrem z innymi. Tym, co dla nas ważne oraz potrzebne. Chcemy pokazywać Kościół pełen dobra od strony zaangażowanych osób świeckich. Naszym marzeniem jest, aby dać impuls do wielu wspaniałych akcji w naszym mieście. Niech dobro, które mamy w naszych sercach rozlewa się w każdym miejscu, w którym jesteśmy i wywiera wpływ na wspólnoty, miasto i kraj.

Jesteśmy tu by…

…pogłębiać swoje życie chrześcijańskie i wciąż na nowo odkrywać Boga w swojej codzienności. Centrum życia Fraterni są: modlitwa i trwanie przy Jezusie Chrystusie. To właśnie dzięki Niemu wspólnota czerpie siły do służby człowiekowi i głoszenia Ewangelii.

Nasza wspólnota

o. Piotr Wojnowski
o. Piotr Wojnowski
Lidia Grodecka
Lidia Grodecka

Odwiedź nas

na naszych profilach społecznościowych