Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne…

Hbr 4,12a

 

Wierzymy, że czytanie Biblii to jedna z dróg do poznania Boga, a w konsekwencji samego siebie.

Biblia jest źródłem naszej mądrości, pocieszenia i nadziei. Wspólne czytanie Pisma Świętego może również służyć jako narzędzie budowania jedności i wzajemnego zrozumienia między nami. 📖💕

Czytanie całego Pisma Świętego rozpoczynamy już za 3 dni