Na takie zaproszenie warto odpowiedzieć

Kolejny spot z przesłaniem wyświetlamy jest na telebimie przy ul. Konstytucji 3 Maja.

A Ty dasz się namówić?