Czy Pismo Święte powinno być czytane na głos?

Czy Pismo Święte powinno być czytane na głos?