Propagowanie Słowa Bożego

Biblia 24/7 to propagowanie Słowa Bożego.

O swoim udziale w wydarzeniu mówi Dominika Przybysz