My już odliczamy

4 dni

dzielą nas od wypicia wspólnie kawy przy Krwiobusie.

My już się cieszymy na spotkanie z Tobą.