Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.
Ps 119,105

Bądź z nami! Rozpalmy to Światło. Za 9 dni o godz. 18:00 rozpoczynamy.

Zapisy: https://www.fraternia.com.pl/biblia/2022-2/ lub tel. 609532446