Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.
Łk 11,28
 Za 8 dni będziesz mógł słuchać Jego słów dzień i noc, przez siedem dni.
Zapisy: https://www.fraternia.com.pl/biblia/2022-2/ lub tel. 609532446