Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.
Mt 7,24
Wsłuchaj się i zacznij budować. To już za 6 dni!
Przyłącz się. Masz ostatnią szansę, aby zostać lektorem w Biblia 24/7.
Więcej szczegółów: https://www.fraternia.com.pl/biblia/2022-2/ lub tel. 609532446