Trawa usycha, więdnie kwiat,
lecz słowo Boga naszego trwa na wieki.
Iz 40,8
Jego Słowo zabrzmi już za 5 dni. Będziesz z nami u Franciszkanów, aby go słuchać?
Czekamy na Ciebie.

Więcej szczegółów: https://www.fraternia.com.pl/biblia/2022-2/ lub tel. 609532446