Nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Ps 78,1b
Przygotuj się. Za 4 dni zabrzmią na głos słowa całego Pisma Świętego.
Masz niepowtarzalną okazję słuchać na żywo.
Zapraszamy.