Biskup wspiera nasze działania

Otrzymaliśmy list od bpa Tadeusza Lityńskiego.