Już dziś o godz. 18:00 rozpoczynamy!
Zapraszamy Cię do wspaniałej podróży przez Pismo Święte i uczestnictwa w BIBLIA 24/7.
 
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
i światłem na mojej ścieżce
Ps 119,105
 
Rozpal ogień entuzjazmu i radości w sercu, gdy otwierasz Pismo Święte. To nie jest tylko zwykła księga, to pełne życia słowa Boże, które dają nam siłę, pocieszenie i inspirację.
Wędrujmy razem przez historię, mądrości, proroctwa i nauki zawarte w Biblii, a odkryjemy, jak Bóg czyni cuda w życiu swoich wiernych, jak otwiera drzwi, które wydają się zamknięte i jak prowadzi nas ku jasnej przyszłości pełnej obietnic.
 
Przygotuj się na niezapomniane odkrycia, bo w każdym rozdziale znajduje się skarb, który czeka tylko na Ciebie!
 
#biblia #franciszkanie #czytaniepismaświętego #czytanie