„Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się koło niego cała starszyzna Judy i Jerozolimy.

I wszedł król do świątyni Pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i mieszkańcy Jerozolimy,

kapłani i lewici oraz cały lud, od największych do najmniejszych.

Odczytał wobec nich całą treść księgi Przymierza, znalezionej w świątyni Pańskiej.”

 

Między innymi ten fragment Pisma Świętego przypomina nam o potrzebie publicznego czytania Biblii.

Pan Rafał Patyra to jeden z lektorów tegorocznej edycji BIBLIA 24/7 , który na nasze zaproszenie odpowiedział „fiat”!🙏

To dla nas duża radość i zaszczyt.😊